Ramowy program konferencji

I dzień

8.30-16.00 rejestracja uczestników

10.00-10.15 powitanie uczestników

10.15-12.00 wykłady plenarne z udziałem zaproszonych ekspertówi i dyskusja

12.00 – 12.30 przerwa na kawę

12.30-14.00 sesje równoległe

14.00- 14.45 przerwa na obiad

14.45-15.15 sesja posterowa

15.15- 16.30- wykłady plenarne z udziałem zaproszonych ekspertów i dyskusja

16.30-17.30- panel dyskusyjny z udziałem ekspertów- Promocja zdrowia psychicznego- sukcesy i wyzwania

17.30 lampka wina

 

II dzień

9.00-11.00 – wykłady plenarne z udziałem zaproszonych ekspertów i dyskusja

11.00-11.20 przerwa na kawę

11.30-13.30 Warsztaty (równoległe, do wyboru)

13.30 zakończenie konferencji

 

Program szczegółowy zostanie udostępniony po 15.10.2019.